August 19, 2022

Xhensika Hasa

Xhensika Hasa, është studente në vitin e 3-të për Shkenca Komunikimi, profili Gazetari, pranë Universitetit BEDËR. Xhensika, që herët është angazhuar në trajnime dhe praktika të ndyshme, të cilat kanë përvetësuar aftësitë e saj në këtë fushë.

                                                                                                                                         Created by ZoguTech